Et nettverk

NRT er en paraplyorganisasjon for 6 teaterråd i Norge.  NRT ønsker å være et talerør, en tilrettelegger og en ambassadør for lokalt teater og amatørteater. 

Talerør

NRT ble stiftet 4.september 2017. Et velfungerende felles nettverk for regionale teaterråd i Norge. Rådene savnet et samlende nasjonal ledd. Lokalt teater trengte en nasjonal synlig stemme for sine saker og behov. 

 

Tilrettelegger

​​

NRT vil bedre vilkårene for lokalt teater, både for amatørteater og de profesjonelle som arbeider lokalt. Teatergrupper trenger levelige rammer, matnyttig informasjon, og smarte løsninger. Det er behov for tilretteleggelse fra kommunalt-, regionalt- og nasjonalt plan.

Ambassadør 

​​

NRT har gitt innspill til kultur-meldingen, frivillighetsmeldingen, og  NIBR-rapport om amatørteater.  Søkt statstøtte for forskning og alternerende fagprosjekt. Politisk har NRT nå fokus på arena og støtteordninger. Informasjon skal bygge på teaterfaglig tyngde, tillitt og kjenskap til feltet.