Medlemmer

NRT er et samarbeidsorgan for frivilige oransiasjoner og råd som arbeider for amatørteater på regionalt plan. Nye medlemmer tas opp forløpende av styret. Medlemmer: