Nettverk for regional teaterråd  (NRT)

NRT  er et nettverk bestående av 6 teaterråd:  Oslo Teatersenter, Rogaland Teaterråd, Vestfold Teaterråd, Trøndelag Teatersamling, Foreningen for amatørteater i Agder og Viken Teaterråd. 

Bilde fra 03.06.2019 kl. 12.09.jpg
Styreleder
Tone Runsjø
fra Viken Teaterråd

Teaterviter Tone Runsjø (1967) er daglig leder i Viken Teaterråd.  Hun har i 30 år vært teaterinstruktør og produsent for amatørteater og profesjonelle med ca 5 produksjoner i året. Tidligere ansatt i Akershus Amatørteaterversted, Kopperud Kulturprodusjon, på dramalinje og i kulturskolen. Tone Runsjø sitter på en bred ledererfaring og teaterfaglig kompetanse, og har vært kulturpolitisk aktiv over mange år på regionalt og nasjonalt plan.

Styremedlem 

Inger Astri K. Brundtland fra Oslo Teatersenter

Hilvi  Eidjord fra Foreningen for amatørteatre i Agder

Sverre - Ottar Nordahl fra Trøndelag Teatersamlag

Elin Feen fra Vestfold Teaterråd

 

Gunn Thelin Knutsen  fra Rogaland Teaterråd

(mai 2020)